1. Što je to data centar ili podatkovni centar?

 • Data-centar odnosno podatkovni centar predstavlja posebno izgrađene objekte ili prostorije u objektima koji se koriste za smještaj računalnih sustava i njihovih komponenti, kao što su telekomunikacije i sustavi za pohranu podataka. U globalu, sastoje se izvora napajanja, komunikacijskih kablova, instrumenata za praćenje stanja u prostoriji i sigurnosnih uređaja, te samih uređaja (servera i slično) na kojima se nalaze ključne poslovne aplikacije ili baze podataka.

2. Što je to Podatkovni centar Križ?

 • Podatkovni centar Križ - je brand koji tvrtka Podatkovni centar Križ koristi za prepoznatljivost svih data centara koje gradi i/ili njima upravlja. Kako bi se osigurala prepoznatljivost koristi se Podatkovni centar Križ naziv, a taj naziv simbolizira visoku razinu kvalitete i sigurnosti podatkovnih centara kojima tvrtka upravlja.

3. Što je Tia-942 odnosno Tier klasifikacija?

 • TIA-942 standard sadrži preporuke koje se odnose na dizajn prostora namijenjenog za  podatkovni centar ili sistem salu, strukturno kabliranje i usklađivanje sa Tier standardima i okruženje. TIA je inače skraćenica za Telecommunications Industry Association, a operativno je riječ o udruženju koje već 20 godina proaktivno radi na propisivanju međunarodno priznatih standarda koji osiguravaju određenu razinu dizajna, instalacije te operativnih zahtjeva na infrastrukturu za podatkovne ili telekomunikacijske sustave. Godine 2005. TIA je propisala najrecentniji popis kvalitativnih i sigurnosnih očekivanja baš za podatkovne centre i nazvala ga TIA-942. TIA-942 propisuje kvalitativne detalje rasporeda prostora i dizajn zgrade, kabelsku infrastrukturu, detalje vezane uz okoliš i energiju te razinu Tier stupnjeva kvalitete.
 • Tier klasifikacija odnosi se na opis infrastrukture data centara po razinama, s ciljem održavanja određene razine operativnosti cijelokupnog data centra. Tier klasifikacija razlikuje podatkovne centre na skali 1-4 gdje je Tier 1 podatkovni centar najmanje kvalitete, a Tier 4 podatkovni centar najveće kvalitete. Ovisno o dizajnu i instaliranoj opremi Tier klasifikacija definira razinu raspoloživosti podatkovnog centra. Tier 1 razina raspoloživosti garantira raspoloživost od barem 99,741% na godišnjoj razini odnosno  do maksimalno 22 sata godišnje neraspoloživosti. S druge strane, Tier 4 podatkovni centar ne smije biti neraspoloživ duže od 0,4 sati godišnje (odnosno 99,995% godišnje raspoloživosti).

4. Što je ITIL?

 • Information Technology Infrastructure Library (ITIL) - je skup praksi za upravljanje IT uslugama (ITSM) koja se fokusira na usklađivanju informatičke usluge s potrebama poslovanja. U svom sadašnjem obliku (poznat kao ITILv3 i ITIL 2011 izdanje), ITIL je objavljen u nizu od pet temeljnih publikacija, od kojih svaki pokriva pozornicu ITSM životnog ciklusa. ITILv3 podupire ISO / IEC 20000 (prethodno BS15000), međunarodni standard usluga upravljanja te standard za upravljanje IT uslugama, iako razlike između dva okvira ne postoje.
 • ITIL opisuje postupke, zadatke i provjeru koji nisu organizacijski specifični, a koriste ga sve institiucije koje žele mjeriti i poboljšati minimalnu razinu stručnosti. ITIL omogućuje organizacijama uspostavu osnovica iz kojih se može planirati, implementirati i mjeriti razinu kvalitete organizacije svog rada. Također se može koristiti i za praćenje poštivanja i mjerenja napretka u poslovanju.

5. Što je ISO standardizacija i kakvu ISO standardizaciju Podatkovni centar Križ primjenjuje?

 • ISO predstavlja skraćenicu za International Organization for Standardization. Sjedište organizacije je u Ženevi (CH) i osnovana je 1947. godine te je od tada propisala 19.000 međunarodno priznatih standarda na globalnoj razini. ISO svojim standardima pokriva čitav niz područja djelovanja, poput tehnologije, kvalitetu poslovanja, sigurnost u prehrani, računalne standarde, zdravstvena zaštita i slično
 • PCK intezivno radi na implementaciji nekoliko ISO standarda, a koji su bitni kako za kvalitetu  poslovanja općenito, tako i za podatkovne centre. Riječ je o standardima: ISO 9000 (upravljanje kvalitetom), 14000 (upravljanje okolišem), 27001 (informacijska sigurnost) te 20000 (upravljanje kvalitetom usluga odnosno servisa).

6. Što je potresna zona i zašto je ona važna za data centre?

Seizmička karta Hrvatske

7. Što je redundancija?

 • Redundancija (lat.) formalna definicija je (zalihost), povećani broj simbola jedne poruke bez povećanja količine obavijesti, radi sigurnijega prenošenja i bolje kontrole prenošenja obavijesti (zbog »buke u kanalu«).
 • U informacijskoj tehnologiji se riječ redundancija koristi za pojam dvostrukosti. Redundantno napajanje znači da uređaj ili infrastruktura ima dva izvora napajanja. Redundantni linkovi predstavalju sigurnost korisnicima da će imati pristup podacima u situacijama kada dođe do prekida u jednom od linkova, odnosno automatski redundantni link preuzima opterećenje.
 • Svaka institucija koja kolokvijalno ne smije biti offline ili bi taj prekid u dostupnosti bio što minimalniji ovisi o raspoloživosti infrastrukture. Primjer za takve situacije je najlakše zamisliv kod poslovnih banaka –poslovna šteta je nesaglediva u slučaju da kompletan transakcijski sustav neke banke bude nedostupan nekoliko dana, a kamoli nekoliko tjedana. Stoga se u informatičkom svijetu vodi računa o maksimalnoj redundanciji kako bi se krajnjim korisnicima osiguralo nesmetan pristup podacima ili servisima, bez obzira na potencijalne havarije sustava. Da bi se to postiglo, potrebno je oformiti redundantnu opciju za svaki od segmenata krucijalnih za nastavak poslovanja – napajanje, linkovi, neprekidni napon, agregati itd.

8. Što je to virtualna infrastruktura?

  • Virtualna infrastruktura je infrastruktura smještena na fizički hardver, ali virtualizirana kako bi mogla isporučivati servise jednako kao i fizička. Upotrebom virtualne infrastrukture, korisnici tipično štede 50-70% na ukupnim IT troškovima konsolidacijom raspoloživih resursa i isporukom visokodostupnih servera. Virtualne infrastrukture pokazuju puno veću fleksibilnost u skaliranju potreba, a kroz njih se isporučuje resurse, aplikacije, servere, kada i gdje su potrebni.

9. Što je IaaS, PaaS, Saas?

 • Infrastructure as a service (IaaS) –  korisnik koristi osnovne resurse računala kao što su procesorska moć, pohrana podataka i mrežne komponente u virtualnom okruženju. Korisnik pritom kontrolira operacijski sustav, aplikacije i eventualno mrežne komponente poput vatrozida, ali nema kontrolu nad infrastrukturom oblaka. Primjeri takvih usluga su Amazon EC2, GoGrid i slično.
 • Platform as a service (PaaS) –korisnik koristi usluge virtualnog hostinga za svoje aplikacije. Korisnik pritom kontrolira aplikacije koje se tako pokreću, a eventualno mu je pružena i određena kontrola nad samom uslugom hostinga. No, ipak nema kontrolu nad operacijskim sustavom, sklopovljem ili mrežnom infrastrukturom na kojoj se aplikacija pokreće. Primjer ove usluge bi bio Google App engine.
 • Software as a service (SaaS) –korisnik koristi aplikaciju s virtualne infrastrukture, ali nema kontrolu nad operacijskim sustavom, sklopovljem ili mrežnom infrastrukturom na kojoj se aplikacija pokreće. Neki od primjera usluga uključuju Salesforce.com, Gmail, Google Apps, GotoMeeting i slično.

10. Što znače oznake poput N+1, 2N i/ili N+2?

 • Riječ je o oznakama koje u IT infrastrukturnom smislu označavaju minimalan ili poželjan broj uređaja i sustava koji garantiraju dostupnost cijele infrastrukture.
 • 2N – Redundantni model koji osigurava da svaka komponenta sustava ima rezervu (backup) kako bi se postigao efekt u kojem nema mogućnosti pada sustava (no single point of failure).
 • N+1 – Need+1 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoji rezervni koji se uključuje u slučaju pada primarnog kapaciteta
 • N+2 – Need+2 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoje 2 rezervna koji se uključujuju u slučaju pada primarnog kapaciteta ili se treći uključuje u slučaju pada prva dva

11. Što je SLA?

 • Service-level agreement (SLA) - je dio ugovora o pružanju usluga, gdje je razina usluge formalno definirana. U praksi, pojam SLA se koristi na ugovorene isporuke vremena (službe) ili performanse. Na primjeru podatkovnih centara Tier 3 razine kvalitete, pružena usluga kolokacije IT opreme na SLA razini bi garantirala dostupnost podataka s te iste IT opreme minimalno 99,982% godišnje odnosno do maksimalno 1,6 sati godišnje koliko bi podaci bili nedostupni ili bi mjereni SLA parametri bili iznad/ispod dogovorenog.

12. Što je kolokacija?

 • Usluga kolokacije servera omogućuje smještaj servera ili drugih oblika IT opreme u adekvatan prostor (komercijalni Data Centar) s izravnom vezom na internet backbone. Usluga je namijenjena tvrtkama koje imaju posebne zahtjeve pri smještaju svojih web stranica ili poslovnih aplikacija, baza podataka, arhivske građe i slično. Odnosno, riječ je o tvrtkama koje nemaju ili ne žele imati svoje sistem sale ili manje podatkovne centre.

13. Koliku količinu elektro-energetskog napajanja koristi Podatkovni centar Križ ?

 • Ukupni kapacitet podatkovnog centra u Jastrebarskom će biti 4MVA.

14. Kakav tip optičke povezanosti koristi Podatkovni centar Križ?

 • Podatkovni centar Križ koristi dvije nezavisne optičke trase do dva odvojena čvora u Zagrebu. Kapacitet prijenosa na svakoj trasi iznosi 160 x 10 G, Fiber Channel (2,4,8,10 G); Ethernet do 10G i sve manje brzine na L2 ili L3

15. Što je dark fibre, a što Ethernet linkovi?

 • Dark fibre – tehnologija prijenosa podataka koja se bazira na svjetlosnim impulsima koji putuju staklenim ili plastičnim kablovima. Fibre optičke veze prenose značajno više podataka nego konvencionalne veze kao što su primjerice bakrene žice.
 • Ethernet (IEEE 802.3) -  je mrežna tehnologija za LAN mreže, temeljena na frame načinu rada. Odnosno, podaci se šalju u paketima koji su prilagođeni za slanje preko mreže. Ethernet, poznat i pod imenom IEEEs 802.3, je postao najrasprostranjeniji standard za mreže koji se počeo uzdizati ranih 1990-tih pa sve do danas gdje drži primat, te je skoro u potpunosti zamijenio ostale mrežne tehnologije za LAN mreže kao što su Token Ring, FDDI te ARCNET.

16. Što je CIX?

 • Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa udomljeno u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj.
 • CIX u tehničkom smislu predstavlja jedinstvenu fizičku točku susreta telekomunikacijskih kanala i mrežne opreme članica CIX-a. To je mjesto na kojem se omogućava razmjena podataka između svih članica CIX-a u skladu s njihovim bilateralnim sporazumima.
 • Uspostavom izravnih komunikacijskih kanala među hrvatskim Internet Service Providerima postiže se velika ušteda na razmjeni podataka među hrvatskim korisnicima Interneta.

17. Što je DWDM uređaj?

 • Dense Wavelength Division Mulitplexing, ili DWDM - se odnosi na optičke signale multipleksirane unutar 1550nm pojasa da bi utjecale na sposobnosti (maksimalno iskoristile) i cijenu (učinile isplativim). Koriste se Erbijem dopirana optička pojačala (EDFA), koja su učinkovita za valne duljine od otprilike 1525 – 1565nm (C pojas).
 • DWDM uređaji se koriste kako bi se kroz jedan par optičkih niti multipleksiranjem odnosno pojačavanjem postiglo da se kroz isti par niti propušta do 16 puta više podataka nego bez DWDM uređaja. To se postiže propuštanjem svakom seta podataka kroz drugačiju valnu duljinu. Važno je napomenuti da sa svake strane optičke niti treba biti postavljen DWDM uređaj – onaj koji multipleksira podatke za 16 puta, i onaj koji prepoznaje takve podatke i u stanju je razlikovati valne duljine i spektre.

18. Što je UPS?

 • Sustav za besprekidno napajanje ili UPS (Uninterruptible Power Supply) - jednostavan je i učinkovit sustav namijenjen neutralizaciji smetnji u električnoj mreži, s ciljem osiguranja kvalitete i kontinuiteta napajanja trošila, neovisno o uvjetima rada električne mreže. Uređaji održavaju stabilan napon te filtriraju smetnje. Korištenjem akumulatorskih baterija se napajaju priključeni uređaji, čak i u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

19. Što je NOC (Network Operations Centre)?

 • NOC (Network Operations Centre) - središnje mjesto za praćenje rada infrastrukture i prostor gdje dežurni operateri reagiraju na osnovu alarma ili notifikacije za probleme u radu sustava. Tim koji vodi računa o radu sustava može sadržavati i preko nekoliko stručnjaka u svakoj smjeni – primjerice, jedan NOC tim u podatkovnom centru može imati sistem administratora, mrežnog stručnjaka, energetičara i strojara, te osoblje za fizičku zaštitu.

20. Što je PUE (Power Usage Effectiveness)?

 • PUE je ustvari koeficijent energetske učinkovitosti koji služi za procjenu kvalitetne iskorištenosti energije sa što manje rasipanja u druge neiskoristive vidove.
 • PUE se računa dijeljenjem ukupne potrošnje podatkovnog centra s potrošnjom IT opreme, kao što je definirano od strane Green Grid-a.
 • Podatkovni centar Križ je dizajniran da postižu PUE koeficijent između 1.4-1.6, ovisno o stupnju iskorištenosti općih kapaciteta.

21. Što je rack odnosno serverski ormar?

 • Rack odnosno serverski ormar je metalni ormar koji služi za ugradnju pojedinih servera, diskova, telekomunikacijske opreme i sličnog. Rackovi obično primaju do maksimalno 42 Unita odnosno pojedina uređaja. Ormar služi i kao nosač servera te im svojim dizajnom i opremom omogućuje rad. Osim toga, ormar služi i za kvalitetno kabliranje svakog pojedinog servera, te za čuvanje podataka jer Rackovi uvijek imaju vrata koja je moguće zaključati, a česti su slučajevi i ključanja ormara biometrijom ili čitačem kartica.

22. Što je (serverski) Unit?

 • Često se koristi skraćenica U odnosno primjerice oznaka 1U predstavlja jedan server odnosno jedan Unit koji se smješta u serverski ormar

23. Što je Disaster Recovery?

 • Disaster recovery (DR) je proces, politike i procedure vezane uz pripremu za oporavak ili nastavak tehnologijske infrastrukture kritične za organizaciju nakon prirodne ili ljudski izazvane katastrofe. Pri čemu se oporavak fokusira na IT tehnologiju ili sustav koji podržavaju poslovne funkcije.

24. Što je Business Continuity?

 • Business Continuity -  je djelatnost koja se obavlja od strane organizacije kako bi se osiguralo da kritične poslovne funkcije budu dostupne kupcima, dobavljačima i drugim subjekata koji moraju imati pristup tim funkcijama. Ove aktivnosti uključuju i mnoge svakodnevne poslove poput upravljanja projektima, sustava sigurnosnih kopija, promjena kontrole i help deska.

25. Što je CCTV?

 • CCTV je skraćeniza za „Closed-circuit television“ odnosno zatovreni televizijski sustav koji se najčešće odnosi na sustav video-nadzora

26. Što je HVAC?

 • HVAC predstavlja skraćenicu za „heating, ventilation and air-conditioning“ odnosno strojarski dio podatkovnih centara u smislu grijanja, ventilacije i klimatiziranja prostora

27. Što znači oznaka Carrier Neutral?

 • Riječ je o terminu prisutnom u svijetu podatkovnih centara i označava situaciju u kojoj tvrtka koja upravlja podatkovnim centrom ne favorizira niti jednog telekomunikacijskog operatera i svim operaterima nudi isti pristup, uvjete i mogućnosti suradnje.
 • Podatkovni centar Križ je Carrier Neutral

28. Što je to SCADA?

 • Riječ je o skraćenici naziva Supervisory Control and Data Acquisition – industrijski kontrolni sustav koji kontrolira i monitorira industrijske, infrastrukturne i procese objekata.

29. Što je to White Space?

 • White Space je prostor s povišenim podom u koji se smještaju serveri. Ovaj termin se odnosi samo na prostor za smještaj opreme i ne uključuje ostale infrastrukturne dijelove zgrade u kojoj se podatkovni centar nalazi.

30. Što je to Uptime Institute?

 • Uptime Institute je međunarodno priznata organizacija koja je ključni za donošenje kriterija uspješnosti i kvalitete podatkovnih centara. Dokumenti koje producira Uptime Institute se međunarodno koriste za tzv. benchmarking proces kada je riječ o podatkovnim centrima.