Tehničke karakteristike lokacije Jastrebarsko

I. Jastrebarsko – poslovna zona Jalševac

 1. Ukupne kvadrature predviđene za smještaj IT opreme 1.300 m2
 2. SLA dostupnost (Tier3) od 99,982%
 3. Udaljenost od Zagreba 35 kilometara i smještaj na različitom potresnom području u odnosu na Zagreb
 4. Carrier neutral data centar optikom povezan s 2 čvorišta u Zagrebu i vezom na CIX, VIX i BIX
 5. Lokacija ima izvrsnu prometnu povezanost sa Zagrebom
 6. Operativno u funkciji do kraja studenog 2012.

 Podrška korisnicima i nadzorni centar (NOC)

Tehničke karakteristike lokacije Križ

II. Križ-Novoselec – poslovna zona Križ

 1. Ukupne kvadrature predviđene za smještaj IT opreme 1.600 m2
 2. SLA dostupnost (Tier4) od 99,995%
 3. Udaljenost od Zagreba 50 km i smještaj na različitom potresnom području u odnosu na Zagreb
 4. Carrier neutral podatkovni centar optikom povezan s dva čvorišta u Zagrebu i vezom na CIX, VIX i BIX
 5. Lokacija ima izvrsnu prometnu povezanost sa Zagrebom
 6. Planira se izgraditi do 2016

 Podrška korisnicima i nadzorni centar (NOC)