• Čitav kompleks je podijeljen u sigurnosne zone koje uključuju perimetarsku zaštitu, protuprovalni nadzor i video nadzor s detekcijom pokreta. Osim navedenog, primjenjena je vrlo oštra kontrola pristupa, biometrijska kontrola i kontrola putem beskontaktnih kartica.
  • Vatrodojavni sustav se sastoji od VESDA (Very Early Smoke Detection) sustava, te detektora požara koji su implementirani u više odvojenih vatrozaštitnih zona.
  • Za vatrozaštitu se koristi redundantnim sustavom gašenja plinom NOVEC u više odvojenih požarnih zona
  • Važno je napomenuti da je u svakom trenutku (24/7) prisutna fizička zaštita i obučena posada