Glavni pregled ponude

Proizvodi i usluge podatkovnih centara mogu se razvrstati u tri osnovne grupe:


Više >>

Osnovni proizvod podatkovnih centara je najam kvadratnog metra sistemske sobe s pravom korištenja zajedničke infrastrukture.


Zadovoljeni najstroži standardi

Osim najma etažiranog prostora, tvrtka nudi i uslugu ograđivanja prostora kojeg pojedini klijent koristi. Infrastruktura podatkovnog centra osigurava sve potrebne zahtjeve modernog podatkovnog centra, što uključuje dvostruka besprekidna napajanja od kojih je svako redundantno, adekvatni rashladni sustav, nezavisne telekomunikacijske vodove visoke propusnosti, te sustave fizičke i tehničke zaštite prema najvišim sigurnosnim standardima. Kupcima prostora u podatkovnom centru garantira se usluga prema Tier 3 odnosno Tier 4 standardu što osigurava visoku raspoloživost i dostupnost sustava, a obuhvaćaju zadovoljenje standarda traženih i od strane regulatornih tijela te propisa koje ona zahtijevaju (BASEL II, SOLVENCY, PCI DSS …)

Podatkovni centar Križ je također predviđen kao Disaster Recovery lokacija jer u potpunosti zadovoljava i u nekim segmentima premašuje očekivanja u skladu sa standardima koje propisuje ISO 27001.


Više >>

Osim ponude proizvoda (dijela prostora sistemske sobe), u nude se i sljedeće usluge:


Kolokacija korisničke opreme
naplativa prema:

    • površini sistemske sobe m2
    • zakupu snage u kW
    • potrošnji električne energije kW/h
Više >>


Iznajmljivanje prostora unutar
poslužiteljskih ormara naplativa prema:

  • visini korisničke opreme (1 unit)
  • zakupu snage u kW
  • potrošnji električne energije kW/h
Više >>

Usluge održavanja zajedničke infrastrukture naplaćuje se svim korisnicima unajmljenog prostora podatkovnog centra prema potrošnji električne energije i zakupljenoj snazi, dok je korisnicima usluga održavanje uključeno u cijenu usluge.