• Elektrana Podatkovnog centra u Jastrebarskom je dizajnirana i konstruirana na skalabilan, izdržljiv i fleksibilan način, s naglaskom na smanjenje zastoja i također omogućuje budući rast, ovisno o potrebama.
  • Ukupni kapacitet podatkovnog centra u Jastrebarskom će biti 4 mVA. Osim što se podatkovni centar napaja iz dvije različite dalekovodne petlje, centar posjeduje i redundantna transformatorska postrojenja snage svako po 4 MW
  • Redundantni prostor za razvod energetike (energana)
  • Podatkovni centar ima instalirano reduntantno dizelsko agregatsko postrojenje koje garantira neovisnost DC-a 72 sata pri punom opterećenju
  • Instaliran je UPS sustav besprekidnog napajanja u modelu 2N+1
  • Nakon svih faza implementacije, podatkovni centar Jastrebarsko će biti u mogućnosti ponuditi kupcima u prosjeku 3,075 kW/m2.
  • Svaki komad white space prostora je skalabilan i fleksibilan na način da može opsluživati potrebe korisnika do 7 kW po Racku. Za posebne korisnike, moguće je ponuditi do 24 kW po Racku
  • Cijela elektrana je projektirana na takav način da konfiguracija 2n i N 1 osigurava otpornost na opterećenja koja bi mogla dovesti do nemogućnosti osiguranja željene razinu SLA ugovora.