Postavljeni najviši svjetski standardi

 1. ISO 27001:2013 Postavili smo najviše standarde sigurnosne zaštite u skladu sa ISO 27001  i sličnim standardima.
 2. ISO 9001:2015 za upravljanej kavalitetom za pružanje USLUGA PODATKOVNOG CENTRA.
 3. ISO 14001:2015 koji se dotiče čitavog niza aspekata okoliša i njegove zaštite.
 4. Nato i EU certifikat poslovne sigurnosti
 5. Izgradili smo modularni nadogradiv podatkovni centar u skladu sa Tier 3 (lokacija Jastrebarsko) standardom.
 6. Tier 3 i Tier 4 standardi osiguravaju najvišu pouzdanost i raspoloživost cjelokupnog sustava, a odnosi se na sve segmente organizacije i dobara: infrastrukturne, proceduralne, tehničke i fizičke.
 7. Osigurali smo najpouzdaniju i najkvalitetniju uslugu kolokacije poslužitelja i informacijskih servisa enterprise sektoru: banke, osiguravajuća društva, velika trgovačka društva i tijela državne uprave.
 8. Omogućili smo povećanje pouzdanosti informacijskih sustava i sniženje njihovih troškova.
 9. Prilagodili smo usluge klijentima koji podliježu standardizaciji prema BASEL II, Solvency II i PCI DSS standardima

Security clearance NATO & EU

ISO/IEC 27001:2013 certifikat

Rastući izazovi poslovanja i prijetnje informacijskoj sigurnosti zahtijevaju primjenu sve viših kriterija zaštite. Tvrtke danas moraju dokazati svoj kredibilitet za obavljanje povjerenih im poslova. Obzirom da društvu Podatkovni centar Križ d.o.o. poslovni partneri, korisnici i dobavljači povjeravaju svoju najvredniju informacijsku imovinu, za Podatkovni centar Jastrebarsko implementirali smo sustav upravljanja informacijskom sigurnošću temeljen i certificiran po standardu ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 je međunarodno prihvaćen, praktičan i jasan okvir upravljanja i akreditacije informacijske sigurnosti prikladan za tvrtke različite veličine, koji ima za cilj zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacijske imovine. Osim što je ISO/IEC 27001 najviše prepoznatljiv certifikat iz područja informacijske sigurnosti, u Republici Hrvatskoj on je i temeljni preduvjet informacijske sigurnosti u javnom sektoru, određen Zakonom.

Datacross Jastrebarsko je također predviđen kao Disaster Recovery lokacija jer u potpunosti zadovoljava i u nekim segmentima premašuje očekivanja u skladu sa standardima koje propisuje ISO 27001.

Sukladnost sa ISO 27001 osigurava okvir upravljanja informacijskom sigurnošću kojim se pokriva široki raspon vanjskih i unutarnjih zahtjeva, kroz zajedničke elemente. Ovakav sustav omogućava usklađivanje sa zakonom i propisima iz područja sigurnosti i tajnosti podataka kroz primjenu široko prihvaćene najbolje prakse. Sustavnim pristupom analizi i procjeni te postupanju s rizicima informacijske sigurnosti uvodi se sustav upravljanja informacijskom sigurnošću odozgora prema dolje, koji je konzistentan za različite komponente informacijske imovine i područja informacijske sigurnosti.

Prednosti i koristi standardizacije i usklađivanja informacijske sigurnosti sa standardom ISO/IEC 27001

 • Standardizacija je temeljena na globalno prepoznatljivom i općeprihvaćenom stadardu informacijske sigurnosti,
 • Pruža jedinstvenu i kvalitetnu bazu zahtjevanih kontrola informacijske sigurnosti,
 • Pruža najbolju praksu uvođenja i upravljanja informacijskom sigurnošću,
 • Sustav temeljen na upravljanju rizicima koji se prilagođava kontekstu i strategiji organizacije,
 • Pruža logički konzistentan i stukturiran okvir informacijske sigurnosti,
 • Zahtjeva stalno praćenje rizika i unaprjeđivanje kontrola informacijske sigurnosti,
 • Pruža mehanizme mjerenja učinkovitosti sustava informacijske sigurnosti,
 • Imploementacija dosljednog seta dokumentacije sustava sigurnosti (politike, procedure, radne upute) prilagođenog organizaciji i odobrenog od strane Uprave.
 • Uvođenje kontrola koje umanjuje rizike prekida dostupnosti i iskorištavanja ranjivosti informacijskog sustava,
 • Jamči jasno definirane uloge i odgovornosti zaposlenika za informacijsku sigurnost i njihovu obučenost za rukovanje informacijskom imovinom na siguran način.

Certifikacija informacijske sigurnosti po standardu ISO/IEC 27001 pruža:

 •  Formalnu potvrdu ISMS-a od strane neovisnog, kompetentnog tijela,
 • Jamstvo sposobnosti upravljanja informacijskom sigurnošću primateljima usluga, vlasnicima, poslovnim partnerima, dobavljačima, regulativnim tijelima, zaposlenicima i revizorima,
 • Pozicionira PCK d.o.o. kao sigurnog, vjerodostojnog i dobro vođenog poslovnog partnera,
 • Značajnu kompetitivnu prednost pred pružateljima usluge koji nemaju uređen sustav informacijske sigurnosti,
 • Pokazuje jasnu opredijeljenost Uprave za informacijsku sigurnost i uspješnost poslovnog upravljanja,
 • Pokazuje klijentima da će Podatkovni centar Križ štiti njihovu informacijsku imovinu kao što štiti svoju.

ISO 9001:2015 certifikat

    USLUGE PODATKOVNOG CENTRA

Podatkovni centar Križ je certificiran sukladno normi ISO 9001:2015 za upravljanej kavalitetom za pružanje USLUGA PODATKOVNOG CENTRA .

Strateška odluka Podatkovnog centar Križ je stjecanje sljedećih certifikata:

 • ISO 20000 – standard koji sadrži dvije ključne komponente: specifikaciju sustavom upravljanja uslugama i način funkcioniranja internim procesima. Zajedno ove dvije komponente kreiraju top-down okvir koji definira načine funkcioniranja procesa u sustavu upravljanja kako bi se korisnicima osigurala najveća kvaliteta usluga.

Umanjivanje opasnosti od prirodne havarije

Prilikom izrade projektnog plana posebno smo uzeli u obzir maksimalno smanjenje opasnosti od prirodnih havarija. U skladu s tim odabrana su mjesta na području Jastrebaskog i na području mjesta Križ jer su obe lokacije optimalne za gradnju kompleksa ovakakvog tipa i namjene.

U procesu odabira lokacije bitnu ulogu igrala i službena dokumentacija Državne uprave za zaštitu i spašavanje vezana uz potresne zone, poplavna područja i područja od posebnog rizika.