Ormar (Rack)

Standardni ormari 19″ visine 42 U. Opremljeni su sa dvije trofaze strujne letve maksimalne snage 11Kw. Dimenzije ormara u tlocrtnoj površini su 70 x 120 cm  što omogućava komforan pristup za instalaciju opreme i unuratnjih kabelskih instalacija. Prednji i zadnji nosači na koje se pričvršćuje oprema mogu se podešavati sukladno namjeni i potrebi korisnika.

Ormari su dizajnirani tako da idealno kanaliziraju protok rashlađenog zraka, a time se oprema instalirana u te ormare bitno kvalitetnije hladi što osigurava znatno manju potrošnju i duži vijek trajanja korisničke opreme. Konstrukcija ormara je varena što garantira visoku nosivost i stabilnost ormara.

Nosivost svakog ormara je 1134 kg. Svi ormari su uzemljeni, usidreni za pod i međusobno povezani što znatno smanjuje mogućnost fizičkog oštećenja opreme u slučaju potresa. Ormari mogu biti zaključani ključevima ili elektroničkim bravama.

Prostor u ormarima može biti unajmljen i u jedinicama po jedan unit.

Usluga uključuje:

  • prijem opreme
  • Zbrinjavanje ambalaže
  • Instalaciju opreme u ormare
  • Označavanje opreme
  • dva nezavisna linka do telekom čvorova