Privatni kavez

Usluga je fizički odvojena od drugih korisnika, a raspoloživa je u modulima po 50 m2. Unutar tog prostora nema nikakve infrastrukturne opreme kao što su klima ormari, električni razvodi i sl., što znaći da korisnik može koristiti cijeli prostor za svoju opremu i ormare. Snaga instalirane IT snage u privatnom kavezu može biti do 135kW/kavez. Korisnik  može staviti svoje ormare i ožićiti prostor sukladno svojim potrebama ili taj dio posla može jednokratno naručiti ili unajmiti kao uslugu.

  • Zaseban ulaz
  • Dedicirana Biometrijska kontrola pristupa
  • Dedicirane CCTV kamere
  • Dediciran sustav nadzora SCADA (struja, klima, vlaga, itd…)
  • Dedicirani redundantni likovi prema MeetMe sobama u kojima se nalaze telekom operatori