Privatni boks

Usluga je potpuno odvojena od svih drugih korisnika, a raspoloživa je u modulima po 150 m2. Osnovna razlika u odnosu na kavez je dedicirani vatrodojavni i vatrozaštitni sustav, čvrste pregrade od armiranog betona. Unutar tog prostora nema nikakve infrastrukturne opreme kao što su klima ormari, električni razvodi i sl., što znaći da korisnik može koristiti cijeli prostor za svoju opremu i ormare. Snaga instalirane IT snage u privatnom boksu može biti do 400kW/boks. Korisnik  može staviti svoje ormare i ožićiti prostor sukladno svojim potrebama ili taj dio posla može jednokratno naručiti ili unajmiti kao uslugu.

  • Zaseban ulaz
  • Dedicirana vatrozaštitna zona
  • Biometrijska kontrola pristupa
  • Dedicirane CCTV kamere
  • Dediciran sustav nadzora SCADA (struja, klima, vlaga, itd…)
  • Dedicirani redundantni likovi prema MeetMe sobama u kojima se nalaze telekom operatori